Planēta Zeme.

Ilgtspējīgs dzīvesveids ir kopīgās nākotnes atslēga

Ilgtspējīgs dzīvesveids

Ilgtspējīgs dzīvesveids ir mūsu pasaules kopīgās nākotnes atslēga

Es joprojām ticu, ka katra indivīda, mājsaimniecības gudra un apzīnīga rīcība pilsētas, reģiona, valsts, pasaules daļas līmenī spēj risināt un arī atrisināt iepriekšējo gadu desmitu laiku ievārīto un joprojām augošo atkritumu kaudzi.

Ilgtspējīgs dzīvesveids

Ilgtspējīgs dzīvesveids ir mūsu pasaules kopīgās nākotnes atslēga

Es joprojām ticu, ka katra indivīda, mājsaimniecības gudra un apzīnīga rīcība pilsētas, reģiona, valsts, pasaules daļas līmenī spēj risināt un arī atrisināt iepriekšējo gadu desmitu laiku ievārīto un joprojām augošo atkritumu kaudzi.